Menukaart

Overzicht van overige activiteiten.


6 maart – Theater de Carrousel Ommen

De toneel groep Oese Volluk uit Nieuwleusen voert vrijdag 6 maart in Theater Carrousel in Ommen een komedie met de titel ‘Opoe in the war’.

 

Het toneelstuk gaat over een zwarte bladzijde in onze geschiedenis: de Tweede Wereld Oorlog. Decor van het stuk is het werkplaatsje van Evert Eijkenaar. Dit hoort bij de houtzagerij van Johanna en Evert die wat afgelegen ligt aan de bosrand. Adrianus is een oude schoolkameraad van Evert en is één van zijn grootste klanten. Wanneer de tweede wereld oorlog uitbreekt is de vriendschap voorbij, omdat Adrianus lid is van de NSB. Adrianus blijft hout bij Evert bestellen en zorgt er ook voor dat de Duitsers hout bij hem bestellen. Wanneer Evert dit weigert dreigt NSB-er Martin zijn bedrijf te vorderen. Dat moeten Evert en Johanna voorkomen omdat er drie onderduikers in de kelder, onder het werkplaatsje zijn verstopt. Wanneer onderduiker Mirjam zwanger raakt verzint men een list.

 

De voorstelling begint om 20.00 uur.Kijk voor kaarten en meer info op de website van Oese Volluk
of bel 06 – 33 31 33 55.
> naar Oese Volluk


10 april – Lemele

Op 10 april 2020 is het 75 jaar geleden dat Lemele, Archem en Dalmsholte werden bevrijd. “t Lemels Arfgoed wil dit heuglijke feit niet ongemerkt voorbij laten gaan.

“We vinden het belangrijk dat de vrijheid blijvend is en willen iets tastbaars in Lemele blijvend laten zien, zodat kinderen, volwassenen en ook de vele toeristen steeds weer herinnerd worden aan 75 jaar vrijheid”, aldus de organisatie, die drie “blijvende” acties heeft:

  1. Plaatsen van een grote zware picknicktafel op het schoolplein van de basisschool Ichthus. De kinderen kunnen hier gebruik van maken en zelfs kan er buiten les gegeven worden. Op de tafel wordt een herinneringsplaat aangebracht, welke verwijst naar 75 jaar vrijheid in Lemele, Archem en Dalmsholte. De school is erg enthousiast over dit voorstel!
  2. Plaatsen van een bank bij de Leeuw op de Lemelerberg. Toeristen en bewoners rond de berg kunnen hier gebruik van maken. Hierop wordt tevens een herinneringsplaat bevestigd. Plaatsen van de bank is overlegd met Landschap Overijssel.
  3. Plaatsen van een herinneringsbord bij de plek van het “onderduikershol” aan het Zandeinde in Lemele. Het “onderduikershol” werd veel gebruikt door onderduikers en jongelui uit Lemele, die dreigden bij razzia’s opgepakt te worden om in Duitsland te werk gesteld te worden.

Activiteiten

De verdere activiteiten in het kade van 75 jaar vrijheid zijn op 3 april 19.30 uur een concert van Kunst na Arbeid in zaal Dijk en op 10 april 20.00 uur donateursavond Stichting ’t Lemels Arfgoed. Op deze avond (Goede Vrijdag) is er eerst een herdenkingskerkdienst om 18.30 uur. Daarna is iemand uitgenodigd van het Achterhoeks Museum die gaat vertellen over de oorlogsjaren en bevrijding, waarbij expliciet gevraagd is naar een verhaal over de bevrijding van onze streek.

Expositie

Van 10 april tot 5 mei wordt in De Schakel een kleine expositie gehouden van foto’s en voorwerpen over de oorlog. In juni komt een speciale uit van het boekje van ’t Lemels Arfgoed met interviews van zoveel mogelijk personen die als kind de oorlog hebben meegemaakt en wat zij als kind ervaren hebben.

> naar ’t Lemels Arfgoed


2020 Nationaal Tinnen Figuren Museum in Ommen
Het Tinnen Figuren Museum in Ommen besteedt met een speciale thema tentoonstelling de komende maanden aandacht aan de bevrijding van Nederland, dit jaar 75 jaar geleden. In vitrines wordt aan de hand van diverse soldaatjes en wapentuig de oorlog uitgebeeld, variërend van de strijd tegen de bezetters tot de opmars van onze bevrijders. Ook militaire vliegtuigen ontbreken niet.
Tinnen Figuren Museum: november t/m maart, zaterdag: 11.00 – 17.00 uur. April t/m oktober: dinsdag t/m zaterdag: 11.00 – 17.00 uur. Zon- en feestdagen: 13.00 – 17.00 uur.
> naar het Tinnen Figuren Museeum


3 mei – 27 september Beeldentuin Witharen

Komend seizoen gaat Beeldentuin Witharen een extra expositie organiseren rondom het thema 75 jaar vrijheid. Deze expositie zal, samen met de zomerexpositie 2020, op 3 mei geopend worden en zal lopen t/m 27 september. Er werken zo’n 15 a 20 kunstenaars uit de regio aan mee, meesten zijn lid van de Stichting Vechtdalkunsten.
> naar Atelier Witharen