Educatie

De educatieve activiteiten van de stichting worden op twee niveaus georganiseerd en gecoördineerd. In samenwerking met het voortgezet onderwijs worden activiteiten opgestart. Binnen het voortgezet onderwijs zijn de scholen Het Vechtdal college en de Internationale School Eerde de kartrekkers. Zij hebben vanuit hun verantwoordelijkheid voor hun onderwijsprogramma hun medewerking toegezegd voor de uitwerking van de volgende activiteiten waarbij ook het basisonderwijs wordt betrokken.

 

 1. Het ontwikkelen van lesbrieven die gericht zijn op het kennen van de plaatselijke geschiedenis gedurende de tweede wereldoorlog en de verworven rijkdom van de vrijheid die men nu heeft. Hierin is aandacht voor:
 • Goed burgerschap
 • Vrijheid
 • Democratie
 • Rechtstaat
 • Discriminatie
 • Wereldproblematiek
 • Medeverantwoordelijkheid

 

 1. Het geven van informatie aan de leerlingen over de gebeurtenissen in de periode 1939 tot 1945. De leerlingen kunnen op grond van de verstrekte informatie zich een beeld vormen van de gebeurtenissen en verwerken dat door hun medewerking te verlenen aan de volgende activiteiten:
 • Het maken van gedichten en essays ten behoeve van een uit te geven boek en/of internet media
 • Het geven van voorlichting aan inwoners van Ommen en andere belangstellenden tijdens een door hen ontwikkelde rondleiding door Ommen of de omgeving van Ommen
 • Het zich inleven in de situatie van slachtoffers uit de voornoemde periode en door middel van lezingen of drama dit laten zien aan belangstellenden
 • Het opzetten van een tentoonstelling “De periode van de 2e wereldoorlog in 25 voorwerpen.” Deze tentoonstelling heeft als doel om de families van de leerlingen er bij te betrekken en resulteert in een centrale tentoonstelling van 100 voorwerpen in een nader te bepalen locatie
 • Het organiseren van een vergadering van de verenigde naties waarin wordt gediscussieerd over actuele onderwerpen. Dit gebeurt op twee niveaus.
 • Het maken van affiches en films voor en over de diverse dagen
 • Het voorbereiden en geven van lessen op de basisschool door leerlingen van het voortgezet onderwijs.

De eindmanifestatie op 24 oktober zal zowel plaatsvinden op Kasteel Eerde, waar de International School is gevestigd met daar onder meer een Lagerhuisdebat als op het Vechtdal College in Ommen. Daarnaast worden voor leerlingen op het basisonderwijs ook activiteiten ter afsluiting georganiseerd.

App

Binnenkort gratis beschikbaar voor Apple en Android. Nieuwe info is te updaten. Ook na 2020 blijft de app bestaan. Inhoudelijk: plekken in de gemeente Ommen met hun verhalen uit WOII in geschrift en voorgelezen, met foto’s, links en plaatsaanduiding op een kaart. Routes lopen of fietsen met de app is mogelijk.

Onderduikershol

In de Wolfskuil wordt een onderduikershol gemaakt. Hier wordt informatie gegeven door vrijwilligers over de gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog. Er is bijvoorbeeld informatie over de verzetsgroep die in Ommen actief is geweest.

Tentoonstelling

De scholen organiseren een tentoonstelling die bestaat uit voorwerpen die de leerlingen hebben meegenomen, die voor hen de tweede wereldoorlog verbeelden. Het kunnen hulzen zijn, bonkaarten, allerlei voorwerpen uit die tijd maar ook een tekening, gedicht of interview. De tentoonstelling wordt op school gehouden. Vanaf begin april wordt een gedeelte van de tentoonstelling naar een centrale plaats in Ommen gebracht. Dit wordt gebruikt voor een grote tentoonstelling in samenwerking met de Historische kring.

Gastlessen

Op school kan gebruik worden gemaakt van een gastles. Een aantal mensen die de tweede wereldoorlog hebben meegemaakt zijn bereid om daarover in de klas te vertellen. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met de KBO-PCBO. Ook zijn veteranen bereid om te vertellen in de klas over hun ervaringen tijdens hun uitzending in vredestijd.

Gedichten- en verhalen wedstrijd

Gedichtenwedstrijd: Voor de herdenking op 4 mei is een gedichtenwedstrijd uitgeschreven. De winnaar mag het gedicht tijdens de herdenking voordragen. Hieraan wordt een prijs verbonden. 4 mei: Aan alle scholen wordt gevraagd om een afvaardiging te sturen naar de herdenking. Zij leggen bloemen bij het monument. Verhalenwedstrijd: Voor de krant wordt een verhalenwedstrijd georganiseerd. Het verhaal dat als beste wordt uitgekozen wordt in de bevrijdingskrant gepubliceerd. Ook hier is een prijs aan verbonden.

Landenmarkt

In het kader van 75 jaar Verenigde Naties wordt er een landenmarkt georganiseerd. Op deze markt worden eigengemaakte en ingezamelde producten verkocht voor een goed doel. Elke school adopteert een land en laat aan de bezoekers zien wat er in dat land te koop is.

Vrijheid in beweging

Fietsexcursie: Er worden routes ontwikkeld langs belangrijke plaatsen in de gemeente. Informatie over die plaatsen is te krijgen via een app op de telefoon. Sportdag: Gekeken wordt of er binnen de scholen sportdag aanpassingen kunnen worden gedaan die met 75 jaar vrijheid hebben te maken. (Fairplaycup of iets dergelijks.)

Musea

In Westerbork en Nijverdal zijn herinneringscentra die kunnen worden bezocht. In Ommen besteden de historische kring en het Tinnenfiguren museum aandacht aan de Tweede Wereldoorlog. Lesmateriaal: In het verleden is lesmateriaal ontwikkeld. (oorlog dicht bij huis) Dit materiaal wordt gedigitaliseerd en met een beeldbank ter beschikking gesteld aan de scholen. Daarnaast is er materiaal beschikbaar via het herinneringscentrum van Nijverdal en de landelijke sites.