Vlag hijsen bij Witte Anjerperkje

10/06/2022

In 2022 is het ruim 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog en Nederland werd bevrijd. Juist in deze tijd worden we er weer aan herinnerd dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. Om te herdenken en te vieren dat we al ruim 75 jaar in vrijheid mogen leven worden in de gemeente Ommen diverse activiteiten gevierd om hier aandacht aan te schenken.

Veteranen hebben zich in het verleden, lang dan wel kort geleden, ingezet voor vrede en veiligheid in de wereld. De Ommer gemeenschap waardeert hun inzet. Om dit te onderstrepen wordt op donderdag 23 juni 2022, 11.00 uur de Veteranenvlag bij het gemeentehuis gehesen. Daarnaast wordt op zaterdag 2 juli 2022 in Ommen een veteranendag georganiseerd voor de veteranen uit het Vechtdal.

Programma

  • 10.30 uur ontvangst in het gemeentehuis
  • 10.55 uur verplaatsen naar de vlaggenmasten voor het gemeentehuis
  • 11.00 uur Veteranenvlag hijsen door een veteraan
  • 11.05 uur einde ceremonie

Bij de vlaggenmasten is een Witte Anjerperkje aangelegd.
In 2005 is de Witte Anjer in Nederland geïntroduceerd als uiting van waardering voor Nederlandse veteranen. In juni 2019 legde de gemeente Leeuwarden als eerste gemeente in Nederland een Witte Anjerperkje aan, om hun veteranen te eren en te waarderen. Dit speciale perk bloeit in de dagen en weken voorafgaand aan, en na de slotmanifestatie van 2 juli in Ommen.

Wellicht is het om op te merken dat bij de ontvangst in het gemeentehuis geen publiek aanwezig kan zijn.

Op deze pagina is informatie van www.veteranendag.nl gebruikt.