De stille tocht langs huizen van Joodse slachtoffers

30/01/2020

De stille tocht langs huizen van Joodse slachtoffers trok maandagavond 27 januari
honderden mensen naar het centrum van Ommen. Er werd massaal gehoor gegeven aan de oproep om mee te lopen langs huizen waar Joden hebben gewoond. Het maakte onderdeel uit van de herdenking Holocaust Memory Day georganiseerd door de stichting Ommen 75 jaar vrijheid.

 

Stolpersteine
Net voordat de stoet in beweging komt leest oud-stadsdichter Jannes Kuik een gedicht voor. “Gestapeld in
barakken, het pad van de vrijheid was voor hen te ver. Laten we gaan lopen, op dat pad.” Het geeft ruimte
tot nadenken. Twee tamboers van muziekvereniging SDG lopen voorop en geven het tempo aan. Pupillen en
jeugdleden van voetbalvereniging OVC/JCO verzorgen de erewachten bij de Stolpersteine. Bij iedere woning
waar Joodse Ommenaren hebben gewoond wordt voor de vermoorde Ommer joodse mensen een fakkel
aangestoken en de namen voorgelezen door verschillende mensen, waaronder burgemeester Hans Vroomen.
De stille omgang met totaal 27 brandende fakkels eindigt bij de Joodse begraafplaats aan de Dr. A.C. van
Raaltestraat. Opperrabijn Jacobs gaat hier voor in gebed en houdt op indrukwekkende wijze zijn speech. De
stille tocht werd voortgezet met een herdenkingsdienst in de Gereformeerde kerk met zang van het
Kamerkoor Salland en toespraken van onder andere burgemeester Hans Vroomen en Opperrabbijn Jacobs.

 

Holocaust
“De holocaust is een niet te vatten gebeurtenis”, aldus burgemeester Vroomen in zijn toespraak in de kerk.
“De massaliteit en de onontkoombaarheid, van het einde van zoveel mensenlevens. De sluwheid van een
ideologisch gedreven systeem. Het op een mechanische, industriële wijze om het leven brengen. De
ontmenselijking van individuen. Medemensen die een nummer werden in een administratieve categorie. Weggerukt bij alles wat hen lief was. Weggerukt uit alles wat tot dat moment normaal en vanzelfsprekend
leek”.

 

“Mensen een gezicht geven”
Vroomen merkt op dat herdenkingen als deze belangrijk zijn. “Hoe kunnen mensen, zoals u en ik, uit ons
midden, verworden tot een statistiek van de dood. Een statistiek van 6 miljoen Europese Joden, of een
statistiek van 102.000 vermoorde Nederlandse Joden. De getallen lijken zo ongrijpbaar, dat je er nauwelijks
nog menselijke gezichten bij kunt bedenken. Dat je je nauwelijks kunt voorstellen, dat het gaat over mensen
zoals u en ik. Maar we kunnen deze tot nummer geworden mensen een gezicht geven. Misschien kunnen we
hen losrukken uit de statistieken en uit de oneindige dodenlijsten”, aldus Vroomen.

 

Stadsgenoten
Vroomen had ook aandacht voor de gedeporteerde Joodse stadsgenoten. “27 inwoners van Ommen en 14
leerlingen van Eerde die soms kort, maar soms ook al generaties lang deel zijn van onze gemeenschap,
blijken onderdeel van de statistieken te zijn. Door hen bij naam te noemen, door hun levensverhaal te
vertellen, maken we deze nummers uit de statistieken weer mensen. Mensen die bij ons horen en blijven
horen”, aldus Vroomen.

 

Waarschuwing
Opperrabijn Jacobs deed in zijn toespraak de waarschuwing dat antisemitisme nooit uit zal sterven en roept
op tot waakzaamheid. “Een paar waren er maar fout en een paar maar goed. De rest zag het aan”.


Kijk voor meer foto’s op de site van OudOmmen.nl