Plannen voor planten nazaat Anne Frankboom positief ontvangen

22/06/2022

Plannen voor planten nazaat Anne Frankboom positief ontvangen

Tijdens de informatiebijeenkomst op donderdag 02 Juni is positief gereageerd op de plannen van de Stichting Ommen 75 jaar vrijheid om een nazaat van de Anne Frankboom te planten in Ommen.

Een witte paardenkastanje in het centrum van Amsterdam heeft als bijnaam de Anne Frankboom en is alom bekend doordat hij beschreven is in het Achterhuis, het dagboek van Anne Frank. In 2010 is de boom omgewaaid door stevige windstoten.

De stichting Elementree heeft de gemeente Ommen benadert met het idee voor het planten van een nazaat van deze boom en in samenwerking met de stichting Ommen 75 jaar vrijheid zijn er inmiddels concrete plannen gemaakt omtrent o.a. de verzorging en de beste periode om de boom te planten.

De boom is besteld en eigendom van de gemeente Ommen, deze staat nu in een zogenaamde airpot tot het moment van planten wat in November / December 2022 zal plaatsvinden.

Circa 20 inwoners waren aanwezig op de bijeenkomst, veelal aanwonenden en belanghebbenden. “De aanwezigen deden hele mooie voorstellen omtrent bijvoorbeeld de exacte plaatsing van de boom” aldus Roos ter Beek, Co- voorzitter van de Stichting Ommen 75 jaar Vrijheid.

 

Waar de boom exact geplaatst wordt zal in overleg met de gemeente worden bepaald. Ambtenaren hebben reeds aangegeven waar bijvoorbeeld leidingen en zogeheten knooppunten liggen dus er kan in een gebied binnen circa 50 vierkante meter worden aangegeven welke plek geschikt zou kunnen zijn. De opkomst en positieve reacties zijn zeer waardevol voor de stichting, gezien zij het erg belangrijk vinden in goed overleg met inwoners plannen te maken en er moet een groot draagvlak zijn voor het plan.

 

De nieuw te ontwikkelen wijk nabij de Joodse begraafplaats en de begraafplaats aan de Harderbergerweg lijkt bij uitstek geschikt voor dit bijzondere initiatief. Op het grasveld tussen het mortuarium en installatiebedrijf Veldhuis zou de boom kunnen worden geplant. De Stichting heeft naast de plannen voor de boom een aantal voorstellen ingediend bij het college van B&W voor straatnamen voor de nieuwe wijk. De voorgestelde straatnamen hebben betrekking op vrijheid en vrede en de wijk zou bijvoorbeeld de Vredeswijk kunnen worden genoemd. Er zou dan als het ware een driehoek worden gevormd van de begraafplaats, de boom en de Vredeswijk.

Twee lokale kunstenaars hebben drie ontwerpen voor een informatiepaneel/ monument gemaakt die nabij de boom zal worden geplaatst. De ontwerpen zijn van verschillende materialen en vanuit diverse invalshoeken gecreëerd en sluiten allen goed aan bij de bestemming. In de ontwerpen is ook gedacht aan zitelementen die bezoekers de gelegenheid geven even plaats te nemen bij de boom. De drie ontwerpen zullen binnenkort worden getoond op de website www.ommen75jaarvrijheid.nl en op basis van de feedback van inwoners en belanghebbenden wordt een keuze gemaakt voor het definitieve ontwerp. Naar verwachting zal in Juli het definitieve ontwerp bekend worden gemaakt op de website van de stichting.

Stichting Ommen 75 jaar vrijheid is in 2019 opgericht ter ere van de 75 jaar vrijheid in 2020. Door de omstandigheden rondom corona konden veel van de destijds geplande activiteiten niet doorgaan en dus heeft de stichting zich ingezet voor o.a. een boekje, een bevrijdingsvlag, lesprogramma’s voor scholen en documentaires. Ook is er een speciale app ontwikkelt met wandelroutes langs plaatsen die in de oorlog belangrijk zijn geweest en een historische waarde hebben in de omgeving. Zij zetten zich nu in voor de plannen voor de Anne Frankboom en de Veteranen dag in Juli. Wanneer de stichting opgeheven wordt zullen zij de inwoners achterlaten met deze bijzondere en waardevolle initiatieven.