Veteranendag

Zaterdag 4 juli van 12:00 tot 00:01

Op zaterdag 4 juli 2020 zal in Stegeren de mens- en materiaaldropping worden nagebootst die tijdens WO II plaatsvond. Er is nauwe samenwerking met defensie en de Living History Group Holland. De uitvoering ligt in handen van Plaatselijk Belang Stegeren/Junne, de gastheer is burgemeester Vroomen van Ommen.

 

Programma:
– Om 15.00 uur ontvangt de burgemeester internationale gasten in Restaurant De Bootsman om gezamenlijk rond 16.00 uur naar het terrein te gaan.

 

– Het evenement vindt plaats op het voormalige droppingsterrein in Stegeren tegenover het herdenkingsmonument. Tussen 16.00 en 17.00 uur zullen hier activiteiten plaatsvinden zoals het naspelen van het verzetswerk van de Speciale Eenheden, met oude communicatiemiddelen wordt nagebootst hoe men met elkaar praatte. Een speciale plek wordt ingericht voor de Britse en Amerikaanse landingstroepen onder meer door gebruik te maken van de uniformen. De Koninklijke Landmacht is aanwezig, met respectievelijk oud en nieuw materiaal worden demonstraties gegeven. Gevechten worden met oud materiaal nagespeeld, een aantal tandemsprongen door jongeren uit Ommen, et cetera. Om 17.00 uur wordt de dropping daadwerkelijk nagespeeld. Materiaal van Keep Them Rolling is aanwezig en zal na de dropping in colonne vertrekken naar Ommen.

 


Ook vandaag >> Anjerconcert


Vorige activiteit <<    >> Volgende activiteit


Wijzigingen en aanvullingen voorbehouden.
Exacte tijden en locatie volgen zo snel mogelijk.